Tilbage


........ Da huset tilbage i 1800-tallet blev opført, var der intet punkt - på ejendomsskattebilletten, der hed »herlighedsværdi«, men det må være herligheden, man er gået efter, da ejendommen - et husmandsbrug med tilhørende tømrerværksted er placeret netop her, med det prægtige udsyn over hav og bugt.
Masser af musik
Et navn, der uløseligt knytter sig til stedet er musikeren og komponisten, Fini Henriques, der havde sommerbolig her i årene op mod anden verdenskrig.
Henriques var i øvrigt nabo til sin gode ven, digteren L. C. Nielsen, der her fandt inspiration til sit endnu kendte digt, »Havet omkring Danmark« - og blandt de venner, der kom i huset hørte også komponisten Carl Nielsen - så der er ikke så lidt musik i husets historie.
Da landliggertiden oprandt, var der her basis for en lille kro, som dog endnu i 1950'erne benævnes »kaffebod« - men med tiden blev Asløkke Kro et velanskrevet spisested, hvor man efter sigende fik verdens bedste wienerschnitzel. Det var i Ingrid og Verner Sørensens tid et par, der drev kroen fra 1971 og frem til lukningen omkr. 2001. Mangfoldige er de mennesker, der gennem årene er dukket ind i disse lavloftede, hyggelige stuer, hvor flotte sovsekander, skåle og diverse gamle køkkenredskaber hørte til den iøjnefaldende udsmykning.
Asløkke Kro blev opført som husmandsbrug tilbage i 1800-tallet, og i årene lige efter 1900, var her tillige tømrerværksted.

bek

Kroen omkr. 1908
Billedet, som er udlånt af Trundholm Lokalhistoriske Arkiv, er fra omkr. 1908, hvor tømrer og husmand Oluf Andersen ses sammen med hustruen, Boline (tv.) og deres tre børn. Pigen til højre var ung pige i huset.
(klik på billedet for at se det i fuld størrelse)

Se andre ældre billeder af Åsløkke Kro.


To postkort fra kroen omkr. 1971.

Opdateret d. 3.6.2018